تاریخچه:

 

مركز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني (مراحل تشكيل و تصويب مركز)

 

15/7/86        درخواست گروه براي تشكيل مركز تحقيقات

4/11/86         تشكيل مركز تحقيقات بيماريهاي انگلي و قارچي (تصويب در دانشگاه)

9/6/87          مطرح شدن در معاونت پژوهشي وزارت و پيشنهاد تغيير نام

سال 87         موافقت اصولي با مركز تحقيقات علوم پايه در بيماريهاي عفوني

                         - شرط موافقت قطعي (چاپ 24 مقاله به نام مركز)

1/11/88         هماهنگي با مراكز تحقيقات علوم آزمايشگاهي و گياهان داروئي جهت تشكيل پژوهشكده

 

تعداد طرحهاي تحقيقاتي:

1386:             6 طرح                                        تعداد صورتجلسات: 8 صورتجلسه

1387:             9 طرح

1388:             24 طرح                                     رشد 6/2 برابر

1389:             19 طرح

1390:             16 طرح

-----------------------------------------------------

جمع كل         74 طرح                                   

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ