طرحهای تحقیقاتی از سال 88 تا 92 
 
Column1
عنوان طرح
مجري اول
1
بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي اسينتوباكتر بومانی مقاوم به ايمي پنم با مقاومت چندگانه (MDR) نسبت به آنتي بيوتيك تايگسيكلين جدا شده از بيماران بستری در بخش هاي ICU بيمارستان نمازی
بازرگاني
2
تعيين ژنوتيپ ژنهاي ND1 و CO1 و ITS1-2سويه هاي فاسیولا حيواني در شهرستان تالش ( غرب استان گیلان)
بهادر سركاري
3
بررسی فعالیت آنزیم های لیپولیتیک و همولیزین در گونه های كانديداي جداشده از دهان بیماران دیابتیك و مبتلايان به واژنيت كانديدايي
کیوان پاک شیر
4
بررسي اثر گياه ترخون بر روي انگل ليشمانيا مازور در برون تن و درون تن
محمد حسين معتضديان
5
بررسی الگوهای پروتئینی غشای خارجی تایپ سروتيپ هاي E coli جدا شده در بیمارستان شهيد دکتر فقیهی شیراز
محمد  معتمدی فر
6
معرفی روش ساده وسریع فنوتیپی برای افتراق کاندیدا آلبیکنس از کاندیدا دابلینینسیس
کاميار زمرديان
7
بررسي ايزوله های های ایرانی لیشمانیا اینفانتوم و لیشمانیا ماژور با استفاده از Multilocus sequencetyping
غلامرضا حاتم
8
تشخیص آلودگی گونه های تک یاختگان Zoonose و تعيين ژنوتیپ اين انگلها در سگها و گربه های ولگرد شهرستان شيراز
قاسم عسگري
9
بيوسنتز و آناليز نانوذرات نقره توليد شده توسط گونه هاي مختلف باكتري ها و قارچ ها
کاميار زمرديان
10
تعیین وضعیت آلودگی به انگلهای روده ای در مهد کودکها و مدارس ابتدایی و راهنمایی شیراز-1390
غلامرضا حاتم
11
بررسي ترکيبات و اثر ضد ميکروبی اسانس گياه Artemisia sieberi طی چهار مرحله مختلف رشد
کاميار زمرديان
12
بررسی اثر آنتی لیشمانیایی میوه گیاه ارس(Juniperus excelsa) به روش MTT
غلامرضا حاتم
13
طراحي ‍‍‍‍‍ پرايمرهاي اختصاصي براي شناسايي گونه هاي ليشمانيا ما‍زور و ليشمانيا اينفانتوم
محمد حسين معتضديان
14
بررسی آلودگیهای قارچی و باکتریایی در بطریهای آبهای معدنی مصرفی و تعیین میزان حساسیت ‏عوامل جدا شده نسبت به داروهای ضد میکربی
کیوان پاک شیر
15
بررسي شيوع ژنهاي پانتون- والنتين لكوسيدين و توكسين سندرم شوك توكسيك- 1 در بين ايزوله شده هاي باليني استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از بيماران مبتلا به سوختگي يا پنوموني شيراز سال 1390
رضا خاشعي
16
شناسايي DNA كلاميديا پنومونيه و هليكو باكتر پيلوري در پلاكهاي آترو اسكلروتيك بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقي در شيراز
رضا خاشعي
17
بررسي تاثير خصوصيات شخصيتي و شيوه برگزاری امتحان بر ميزان اضطراب امتحان عملي درس قارچ شناسي دانشجويان علوم آزمايشگاهي
زمردیان
18
استفاده از دترجنت هاي رختشويي دراستخراج DNA ژنومي قارچ ها و ارزيابي کيفيت DNA تخليص شده
زمردیان
19
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به ليشمانيوز احشايي بستري شده در بيمارستاهاي شيراز طي سالهاي 92-1387
شهریاری
20
بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گياه اویشن شيرازي و حنا بر روی ليشمانيا ماژور در محيط in vivo
معتضدیان
21
بررسي اثر درمانی لووفلوکساسین ،افلوکساسین و نالیدیکسیک اسید بر توکسوپلاسموز حاد در موش بالب سي
معتضدیان
22
بررسی سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در اهدا کنندگان خون در استان فارس در سال 1391
شهریاری
23
تشخيص آلودگي به توکسوپلاسماو تعيين سويه های اين انگل در موشهای بزرگ (Rattus) صيدشده در شهر شيراز در سال 1390
قاسم عسگري
24
بررسی اثر عصاره الکلی دو گياه سدر و حنا بر روی پروماستیگوت های ليشمانيا ماژور در محيط کشت
محمد حسين معتضديان
25
بررسی نقش پدیده جوی مانسون در بروز مالاریا در جنوب شرق ایران (منطقه چابهار)
غلامرضا حاتم
26
بررسي ترکيبات و اثر ضد قارچي اسانس برگ گياه مرو تلخ
محمود رضا  معين
27
بررسی اپیدمیولوژیک موارد ابتلا به مالاریا طی سالهای 1389-1380در شهرستان چابهار ، ايران
غلامرضا حاتم
28
بررسی تاثیرCiprofloxacin بر روی توکسوپلاسما گوندی و ارزیابی ايمني زايي انگل مواجهه شده با غلظتهای متفاوت این آنتی بیوتیک
عسگري
29
بررسي توانايي سويه RH توکسوپلاسما گوندی در ايجاد کيست نسجي درمرغ
معتضدیان
30
بررسی اثر ضد لیشمانیایی تعدادی از مشتقات آزولی بر عليه ليشمانيا ماژور در محيط درون تن
شهریاری
31
تفاوتها و تشابه انتي زنهاي فاسيولا هپاتيكا و فاسيولا ژيگانتيكا با كمك هيپر ايميون سرم توليد شده در خرگوش
شهریاری
ردیف
نام طرح
مجری اول
32
شناسايي و مقايسه ترکيبات موجود در اسانس سه گونه گياه مرزه(بختیاری، خوزستانی، رشینگری) تعيين خواص ضد ميکروبي آن بر عوامل اصلی ايجاد كننده عفونت های مواد غذایی و دهانی به روش ميکرودايلوشن
کاميار زمرديان
33
شناسايي مولکولار و تعيين الگوی حساسيت دارويي مخمر های کانديدای جدا شده از مبتلايان به ديابت تيپ دو .
کاميار زمرديان
34
تعيين فراواني مقاومت به کاسپوفونژين در سويه هاي باليني کانديدا به روش هاي براث مايکرودايلوشن و ديسک دفيوژن و بررسي مولكولي موتاسيون های احتمالی منجر به مقاومت در ژن FKS
کاميار زمرديان
35
بررسي يافته هاي هيستوپاتولوژي كبد و طحال سگ هاي مبتلا به ليشمانيوز احشایی
بهادر سركاري
36
بررسی اثر سینرژیستیک اسانس گیاه مورد و منوترپن لینالول با داروی ایتراکونازول بر روی سویه های بالینی کاندیدای مقاوم به آزول
کاميار زمرديان
37
بررسی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در بوقلمونهاي پرورشي با استفاده از روشهای PCRو Serology در شهر شيراز در سال 1389
بهادر سركاري
38
: ارزيابي آنتي ژن هاي نوترکیب انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس و مقایسه آن با آنتی ژن های بومی ( آنتی ژن B و آنتی ژن تهیه شده از کرم بالغ) جهت تشخیص کیست هیداتید
سيد محمود  سجادي
39
شناسايي و مقايسه ترکيبات موجود در اسانس گياه مرزه در مراحل مختلف رشد (قبل از گل دهي، گل دهی کامل،تشکيل ميوه و مرحله بذر رسيده) و تعيين خواص ضد ميکروبي آن به روش ميکرودايلوشن
کاميار زمرديان
40
تعيين ترکيبات و اثر ضد ميکروبی اسانس گياه نعنا گربه (Nepeta cataria L.) طی مراحل مختلف رشد گياه
کاميار زمرديان
41
بررسی اثر ضد باکتری و ضد قارچی دو کموتايپ مختلف اسانس گياه زينان ‏
کاميار زمرديان
42
بررسي و مقايسه اثر ضد قارچي و ضد باكتريايي بيست و يك مولکول سنتتيک جديد (مشتقات جديد ايميدازول و تولنفتات) به روش براث ميکرودايلوشن
کاميار زمرديان
43
ارزيابي و مقايسه روش ايمونوهيستوشيمي با PCR در تشخيص توكسوپلاسموز مادرزادي با استفاده از بلوكهاي پارافيني جفتهاي سقط شده
بهادر سركاري
44
بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسما در حيوانات اهلي در استان فارس
شهرياري
45
بررسی اثر تركيبي عصاره هیدرو الکلی گياه اکیناسه آ پورپورا و گلوكانتيم در درمان ليشمانيوز جلدي ناشي از L. major در موشهاي Balb/c
شهرياري
46
بررسي تاثير تيمارهاي اينترفروني بر بيان پپتيدهاي ضد ميکروبي دفنسين (Defensins) و کاتاليسيدين (Cathelicidins) در ماكروفاژ ها ي موشي پس از مواجهه با كانديدا آلبيكنس
کاميار زمرديان
47
شناسايي و مقايسه ترکيبات موجود در اسانس گياه ریحان مقدس در مراحل مختلف رشد و تعيين خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی آن به روش ميکرودايلوشن
کاميار زمرديان
48
بررسی سرواپيدميولو‍‍ژ‍ي توکسوپلاسموز در اهداکنندگان خون در استان فارس در سال 1390
بهادر سركاري
49
بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گياه اکیناسه آ پورپورا بر لیشمانیا ماژور در محیط درون تن
بهادر سركاري
19
بررسي تغييرات ايزوآنزيمي، آنتي اكسيداني و فراساختاري ليشمانيا تروپيكا در مراحل مختلف رشد
غلامرضا حاتم
50
بررسي سرولوژیک توكسوكاريازيس انساني در افراد ائوزینوفیلیک مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز
بهادر سركاري
51
بررسي فعاليت آنزيمهاي فسفوليپاز و هموليزين در بين گونه هاي كانديداي جدا شده از ضايعات ناخن و ‏ليكن پلان ‏دهاني
کیوان پاک شیر
52
ارزيابی حساسيت و ويژگی تست اليزا با استفاده از آنتی ژن های فوکوز مانوز ليگاند ليشمانيا اينفانتوم در مقايسه با تست IFA و اليزا با آنتی ژن خام ليشمانيا اينفانتوم در تشخيص ليشمانيوز احشائی
غلامرضا حاتم
53
راه اندازي و ارزيابي روش Double glass mounting به كمك FAAL جهت نماتد هاي كوچك (coelomates) و مقايسه آن با روش كلاسيك
سيد محمود  سجادي
54
بررسي اثر ضد قارچي اسانس تهیه شده از مريم گلي ايراني (Salvia mirzayanii)جمع آوری شده از استان فارس بر گونه های کانديدا به روش فلوسيتومتري و اثر ضد تشکيل بيوفيلم کانديدايي به روش کلريمتري XTT در مقایسه با فلوکونازول
زمردیان
55
مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی انگل هاي انيزاكيس در ماهیان مصرفي شیراز
سیدمحمود سجادی
56
مطالعه ژنوتایپی ایزوله های مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس جداشده از میزبانهای واسطه مختلف حیوانی بر اساس مارکرهای DNA میتوکندریال در فارس
سجادي
57
بررسي تاثير تيمارهاي اينترفروني بر بيان پپتيدهاي ضد ميکروبي دفنسين (Defensins) و کاتاليسيدين (Cathelicidins) در ماكروفاژ ها ي موشي (طرح غير پايان نامه اي)
حشمت آزاد
58
توليد انتي بادي مونوكلونال بر عليه فاسيولا هپاتيكا و فاسيولا ژيگانتيكا
شهرياري
59
بررسي ساب كلاسهاي ايمونوگلوبولين جي در ليشمانيوز احشايي(طرح پايان نامه اي)
شهرياري
60
بررسي ميزان آلودگي سگها وگربه هاي ولگرد شهر شيراز به انگل ليشمانيا به روش سرولوژي‍ و
معتضدیان
61
شناسايي و مقايسه ترکيبات موجود در اسانس گياه لعل کوهستان و تعيين خواص ضد ميکروبي آن بر عوامل اصلي عفونت هاي مواد غذايي
رحیمی
62
شناسايي و مقايسه ترکيبات موجود در اسانس گياه ريحان مقدس در مراحل مختلف رشد و تعيين خواص ضد باکتريايي و ضد قارچي آن به روش ميکرودايلوشن
زمرديان
63
بررسی آلودگیهای قارچی و باکتریایی در بطریهای آبهای معدنی مصرفی و تعیین میزان حساسیت ‏عوامل جدا شده نسبت به داروهای ضد میکربی(طرح پايان نامه اي)
پاکشیر
64
مطالعه بر روي ژنهاي مقاوم به داروي گلوکانتيم در ليشمانيا ماژور
معتضدیان
65
تعيين ترکيبات و بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس گياه لعل کوهستان
زمرديان
66
بررسي فعاليت آنزيمهاي فسفوليپاز و هموليزين در بين گونه هاي كانديداي جدا شده از ضايعات ناخن و ‏ليكن پلان دهاني‏
پاکشیر
67
سيب
زمرديان
68
بررسي سرولوژيک ليشمانيوز احشايي در بيماران آلوده به ويروس HIV در استان فارس در سال 1388
شهریاری
69
بررسي سرولوژيک ليشمانيوز احشايي در اهدا کنندگان خون در مناطق اندمیک استان فارس در سال 1388
شهریاری
70
34
زمردیان
71
ارزيابی حساسيت و ويژگی تست اليزا با استفاده از آنتی ژن های فوکوز مانوز ليگاند ليشمانيا اينفانتوم در مقايسه با تست IFA و اليزای آنتی ژن خام در تشخيص ليشمانيوز احشائی
حاتم
72
تعيين ميزان چسبندگي کانديدا آلبيکنس و باکتري استرپتوکوکوس موتانس به چند نوع دندان آکريلي رايج
کامیار زمردیان
73
بررسي و مقايسه اثر ضد ميكروبي ده مولکول سنتتیک جديد (مشتقات جديد تترازول) نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج به روش براث ميکرودايلوشن
زمرديان
74
کاربرد روشهای ایمنوبلات IFA،ELISAدر تشخيص لیشمانیوز پوستی
بهادر سركاري
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-3 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ