اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی1396-10-20

اعلام نتایج نهایی ارزشیابی سال 95 مراکز تحقیقاتی در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی


 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir