اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنگره انگل شناسی1395-12-1

سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران

زمان برگزاری: 12-10 آبان ماه سال 1396

مکان برگزاری: شیراز - دانشکده علوم پزشکی شیراز

آدرس وب سایت کنگره: http://www.nicopa10.sums.ac.ir 

آدرس ایمیل کنگره: nicopa10@sums.ac.ir 

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی 3410-3420
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir