اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتصاب1396-12-10

 طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر کیوان پاک شیر به مدت 2 ساعت به سمت رئیس مرکز تحقیقات پایه در بیماریهای عفونی منصوب گردیدند.

 

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir