اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پژوهشگر برتر دانشگاه1395-12-1

 جناب آقای دکتربهادرشهریاری عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، به عنوان  پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1394  منتصب شدند.

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی 3410-3420
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir