اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


حکم انتصاب1394-1-18

انتصاب دکتر سید محمود سجادی به سمت ریاست مرکز تحقیقات پایه در بیماریهای عفونی به مدت 2 سال

 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir