اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


چاپ کتاب با نام مرکز 

پژوهشگر برتر دانشگاه
   
    1395-12-1
    ادامه ...

کنگره انگل شناسی
   
    1395-12-1
    ادامه ...

برگزاری جلسات Lab meeting
   
    1395-12-1
    ادامه ...

حکم انتصاب
   
    1394-1-18
    ادامه ...

مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی 3410-3420
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir