اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


چاپ کتاب با نام مرکز 

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
   
    1396-10-20
    ادامه ...

برگزاری جلسات Lab meeting
   
    1395-12-1
    ادامه ...

ارتقاء دکتر زمردیان
   
    1395-10-21
    ادامه ...

حکم انتصاب
   
    1394-1-18
    ادامه ...

مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir