آزمایشگاه 

 آزمایشگاه مرکزی، مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی به یاری پروردگار و با همت اساتید گرامی در ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی شیراز راه اندازی شد. این واحد آزمایشگاهی و همچنین تعدادی از آزمایشگاه های گروه انگل شناسی و قارچ شناسی با این مرکز همکاری مستمر دارند.                                      
     
 
                                           
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir