برنامه عملیاتی

 برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی در سال هزار و سیصد و نود و یک:
 
 اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی:
1. انجام تحقیقات بنیادی در زمینه پاتوژنز بیماری های عفونی
2. بهبود روش های تشخیصی در جهت طراحی كیت های تشخیصی و استفاده از روش های نوین در تشخیص بیماری های عفونی
3.  تحقیقات پایه در زمینه درمان بیماری های عفونی شایع در منطقه
4. تحقیقات در زمینه اثرات ضد انگلی، قارچی و میكربی عصاره ها، اسانس ها و تركیبات گیاهی، مواد سنتتیك و استخلاف های جدید دارویی
5. بررسی مقاومت دارویی در انگل ها، قارچ ها و میكروب ها
 
اهداف مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی در سال 91:
شامل اهداف پژوهشی (P)، آموزشی (A)، بودجه ای (B) و تشکیلات اداری (T)
 
-T اهداف اختصاصی تشکیلاتی:
-T1 خرید امکانات و وسایل مورد نیاز مرکز
-T1A1 پیگیری جذب بودجه
-T1A2 تهیه پیش فاکتور مناسب برای وسایل و مواد
-T1A3 پیگیری خرید و ارتباط با کارپرداز مربوطه
-T1A4 ارزیابی و تعیین مواد و وسایل مورد نیاز مرکز  
-T2جذب هیئت علمی پژوهشی
-T2A1 نیازسنجی کمبودهای علمی و پژوهشی در راستای اهداف مرکز
-T2A2 پیگیری امکان استخدام هیئت علمی اختصاصی پژوهشی مرکز
-T2A3 تعیین متخصص مورد نیاز مرکز
-T3A4 شناسایی و معرفی متخصص مورد نیاز جهت مصاحبه
-T3 اختصاص فضای مناسب جهت مرکز
-T6A1 پیگیری بودجه جهت تهیه و ترمیم فضای موجود
-T6A2 ارتباط با مسئولین دانشکده و دانشگاه جهت تخصیص بودجه فضای مرکز
-T6A3 پیگیری فضای مرکز در برج تحقیقاتی
-T4 پی گیری مراحل تصویب نهایی مرکز
-T4A1 تامین و جمع آوری مستندات مربوط به کسب امتیاز لازم برای تصویب دائم
-T4A2 مکاتبه و ارسال مستندات به معاونت پژوهشی دانشگاه و وزارت بهداشت
-T4A3 پیگیری ارزشیابی و تصویب نهایی مرکز از طریق دانشگاه و وزارت متبوع
-T5 تهیه چارت سازمانی (پس از تصویب نهایی)
T5A1 تنظیم نهایی چارت سازمانی و تشکیلات مرکز با همکاری کارشناسان مربوطه در ستاد مرکزی دانشگاه
T5A2 مکاتبه با وزارت متبوع و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی
-T6 تکمیل فایل مربوط به اساتید، فعالیت های مرکز
-T6A1 تکمیل فایل اختصاصی برای هر عضو مرکز شامل مقالات و خلاصه مقالات کنگره های داخلی و خارجی
T6A2- تکمیل فایل مرکز در رابطه با طرح های تصویب مرکز
-T6A3 تکمیل فایل مرکز در رابطه با مقالات چاپ شده مرکز
-T6A4 تکمیل فایل مرکز در رابطه با مقالات ارائه شده مرکز  
-P اهداف اختصاصی پژوهشی
-P1 برگزاری ماهیانه جلسات مرکز تحقیقات و افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب
-P1A1 تعیین روز و اعلان برنامه منظم جلسات تا پایان سال
-P1A2 تبیین و تثبیت روند تصویب طرح های پژوهشی
P1A3- ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت طرح های پژوهشی ارائه شده، تصویب شده، در حال اجرا و پایان یافته
-P1A4 تعیین سرفصل ها و حیطه های تحقیقاتی بر اساس اولویت ها و نیازهای حقیقی
-P1A5 برقراری ارتباط موثر با سایر مراکز تحقیقاتی، معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و ارگانها و نهادهای مرتبط
-P1A6 اطلاع رسانی نظام مند جهت ارائه طرح پژوهشی و اخذ همکاری اساتید و دانشجویان سراسر کشور
-P2 انجام طرح های پژوهشی حداقل 2 طرح به ازای هر عضو در سال
-P3 جذب دانشجویان در طرح های تحقیقاتی و ارائه پایان نامه های تخصصی به دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های مرتبط
-P3A1 اطلاع رسانی حمایت از پایان نامه ها از طریق تحصیلات تکمیلی و دفاتر گروههای آموزشی
P3A2- اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با اساتید بخشهای مرتبط
-P3A3 در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی ویژه برای دانشجویانی که پایان نامه خود را در قالب سرفصل های مرکز تهیه نمایند.
-P3A4 همکاری علمی و مشاوره ای و ارائه خدمات طراحی پژوهش به دانشجویان در زمینه پایان نامه های مرتبط به مرکز
-P3A5 مکاتبه و پیگیری فعال از طریق معاونین پژوهشی دانشکده های وابسته به دانشگاه به منظور جلب همکاری آنها در اختصاص پایان نامه های دانشجویی در حیطه های تحقیقاتی مرکز
-P4 عقد تفاهم نامه با سایر مراکز تحقیقاتی
-P4A1 مکاتبه و مذاکره با سایر مراکز همسو با فعالیت های مرکز
-P4A2عقد تفاهم نامه با مراکز مربوطه
-P5 ارائه خلاصه مقالات در کنگره های داخلی و خارجی حداقل برای هر عضو 2 مورد در سال
-P6 شرکت در کارگاه های آموزشی- پژوهشی در خارج و یا داخل کشور
-P6A1 بررسی کارگاه های مرتبط با اهداف مرکز در داخل و خارج از کشور
-P6A2 مکاتبه و پیگیری بودجه مورد نیاز جهت شرکت در کارگاه ها
-P6A3 اولویت بندی برای شرکت افراد و اعضای مربوطه
-P7 انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با صنعت و سایر کشورها
- P7A4 تعیین مراکز مرتبط بین المللی جهت اخذ همکاری رسمی
-P7A2 پیگیری مستمر و فعال جهت جذب همکاری با مراکز تعیین شده
-P8 افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ISI
-P8A1 تعیین نشریات معتبر علمی و پژوهشی و بررسی دستورالعمل مقاله نویسی آنها
-P8A2 بررسی امکان وجود مشاوره توسط افراد ماهر در مقاله نویسی جهت تسریع تهیه و ارسال مقالات
-P8A3 منوط شدن تسویه حساب طرح پژوهشی به ارائه مقاله
-P9 اجرای طرح مشترک با دانشکده های علوم پزشکی (داروسازی،‌ دندانپزشکی، پرستاری، بهداشت ...) و وزارت علوم
-P9A1 مکاتبه و مذاکره با اساتید و پژوهشگران سایر دانشکده ها
-P9A2 عقد قرارداد طرح مشترک با مراکز مربوطه
 -A اهداف اختصاصی آموزشی
-A1 برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه تشخیص انگل ها، قارچ ها، میکروب ها،‌ حساسیت دارویی و مولکولار
-A1A1 بررسی و نیاز سنجی آموزشی در گروه های مختلف و تعیین عناوین کارگاه های آموزشی
-A1A2 طراحی دوره های آموزشی و بسته آموزشی
-A1A3 تعیین منابع مالی برای برگزاری دوره از طریق حق ثبت نام و کمک های معاونت مربوطه و همچنین حمایت کننده های مالی نظیر شرکت های خصوصی
-A2 راه اندازی تکنیک های جدید در زمینه تشخیص، ‌کشت و نگهداری انگل ها، قارچ ها و سایر میکروارگانیسم ها  
-B اهداف اختصاصی در جذب بودجه
-B1 جذب بودجه جاری سالانه از دانشگاه
-B1A1 پیگیری روند اختصاص بودجه تشویقی از دانشگاه
-B1A2 انجام مکاتبات اداری جهت جذب بودجه
-B2 اختصاص بودجه جهت شرکت در کارگاه تخصصی برای اعضاء
-B2A1 اولویت بندی کارگاه مورد نیاز مرکز
-B2A2 اولویت بندی افراد جهت شرکت در کارگاه
-B2A3 پیگیری بودجه از دانشگاه جهت شرکت اعضا
-B3 جذب بودجه از طریق طرح های استانی، صنعت و همکاری با کشورهای خارجی
-B3A1 ارزیابی امکانات و تسهیلات مرکز و صنعت و سایر کشورها
-B3A2 مکاتبات و مصاحبه حضوری با مسئولین صنعت و سایر مراکز
-B3A3 عقد قرارداد و تفاهم نامه جهت جذب بودجه با مراکز صنعتی
 
مركز تحقيقات پایه در بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بلوار کریم خان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه سوم
تلفن: 07132304982 – 07132305884 داخلی4400
پست الکترونیک: cobrid@sums.ac.ir